KIM
JESTEŚMY?

O NAS

Jesteśmy wspólnotą działającą przy klasztorze Ojców Dominikanów w Poznaniu, wywodzącą się z Duszpasterstwa Akademickiego. Celem każdego z członków Paleolitu jest stałe pogłębianie i rozwijanie wiary w Boga – poprzez modlitwę, formację i działanie. Korzystamy z opieki duszpasterskiej Ojców i włączamy się w ich działania apostolskie.

KOORDYNATORZY 2023/2024

DUSZPASTERZE

0
Członków Paleolitu
0
Przyjaciół Paleolitu
0
Dzieci w Paleolicie

CO ROBI
MY?

FORMY DZIAŁANIA

100%
Modlitwa

● Raz w miesiącu spotykamy się na wspólnotowej Eucharystii – w sobotę o godzinie 20:00 (daty znajdują się w KALENDARIUM).
● Modlimy się za siebie nawzajem.
● Uczestniczymy w rekolekcjach i dniach skupienia.

100%
Formacja

● Dbamy o pogłębianie naszej wiary oraz wiedzy i świadomości religijnej.
● Co miesiąc na godzinę przed wspólną mszą świętą zbieramy się w sali im. o. Jana Góry – jest to spotkanie formacyjne prowadzone przez naszych duszpasterzy.
● Raz lub dwa razy w miesiącu spotykamy się też w małych grupach dyskusyjnych i modlitewnych. Grupy te mają bardzo zróżnicowany charakter i tematykę, tak by każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
● Dzielimy się swoim doświadczeniem wiary przeżywanej na co dzień.

100%
Aktywność

● Członkowie Paleolitu włączają się indywidualnie w działania Ruchu Lednickiego, dzieła apostolskie, pomoc potrzebującym oraz tworzenie i rozwijanie kultury chrześcijańskiej.

SPOTKANIA GRUP

 

GRUPA BIBLIJNA
Czytamy wspólnie Pismo Święte (od pewnego czasu jest to Ewangelia według św. Jana). Pochylamy się nad tekstem, staramy się go wyjaśniać, zrozumieć, rozmawiamy o jego sensie. Porównujemy różne wydania i tłumaczenia. Czytamy niewielkie fragmenty, bo lubimy delektować się Słowem Bożym. Spotkania te, prowadzone przez o. Wojciecha Prusa, odbywają się raz w miesiącu.

W POSZUKIWANIU KONTEMPLACJI
Zapraszamy wszystkich tęskniących za realnym doświadczeniem rzeczywistości Bożej. Nasze spotkania mają dwa stałe punkty: kontemplację oraz lekturę. Dyskusja nad tekstem ma wzbogacić nasze pojęcie o meandrach życia duchowego, a pięćdziesięciominutowa modlitwa w ciszy – spotęgować tęsknotę za przebywaniem w obecności Najwyższego. Poprzez teorię i praktykę modlitwy w grupie chcemy pogłębiać swoją motywację do indywidualnej i regularnej modlitwy kontemplacyjnej. Spotykamy się raz w miesiącu.

PALEOALFA ZIELONA i NIEBIESKA 
Jesteśmy grupami modlitewno-dyskusyjnymi. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą spontaniczną, wstawienniczą. Druga część to rozmowa na wcześniej przygotowany przez moderatora spotkania temat, np. Skutki zamawiania mszy św. za dusze czyśćcowe, Ojcowie pustyni – relikt przeszłości, czy wciąż bijące źródło?, Jak w praktyce walczyć z pokusami, abyśmy umieli opierać się „aż do przelewu krwi”? Spotkania prowadzi o. Norbert Lis, a odbywają się raz w miesiącu, w domach członków grupy.

MŁODOŻEŃCY 1.0 i MŁODOŻEŃCY 2.0
Jesteśmy dwiem grupami młodych małżeństw.
Spotykamy się raz w miesiącu, by opierając się na wybranej lekturze rozwijać się w tematach rodzinnych, duchowych i małżeńskich. Wielką radością i siłą jest dla nas dzielenie się doświadczeniami życia codziennego, przeżywanie ważnych uroczystości i wspólna modlitwa. Dodatkowo lubimy spędzać czas wolny w formie pikników, wieczorów z planszówkami, itp. Tworzymy środowisko ludzi o zbliżonych poglądach na życie, wiarę oraz wychowanie dzieci. Jesteśmy grupą zamkniętą, ale chętnie pomożemy Ci stworzyć kolejną odnogę „Młodożeńców”.

GRUPA TOMISTYCZNA
Jesteśmy grupą dyskusyjną, która w centrum zainteresowania postawiła sobie myśl teologiczną św. Tomasza z Akwinu. Na comiesięcznych spotkaniach analizujemy kolejne myśli świętego, bazując na przeczytanej, ustalonej wcześniej lekturze. Dzielimy się naszymi przemyśleniami, wątpliwościami, zadajemy pytania. Wszystko po to, by zgłębić i lepiej zrozumieć przesłanie Akwinaty. W spotkaniach bierze udział nasz duszpasterz, o. Wojciech Prus. Spotykamy w klasztorze oo. Dominikanów.

2 RAZY PÓŁ DLA PANA
Jest to grupa łącząca wspólnoty: Post13, Cisza2 oraz Paleolit. Istotą spotkań jest adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu i rozważanie Psalmu. Zapraszamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę, bo „gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje Imię, tam Jestem pośród nich” (Mt 18,20). Spotkania odbywają się w kościele Dominikanów.

ŚWIĘCI DOMINIKAŃSCY
Ideą grupy jest zgłębienie duchowości dominikańskiej – w teorii i praktyce, na miejscu i w terenie.
Chcemy poznać najważniejsze postaci z historii Zakonu Kaznodziejskiego, ich myśli, dzieła. Chcemy również poznać miejsca z nimi związane, czyli podążyć ich śladami.
Charakter naszych spotkań będzie się dopiero krystalizował, ale fundamentem będzie lektura tego co napisali nasi bohaterowie lub o nich napisano.
Nasze spotkania odbywać się będą raz w miesiącu, w naszych domach.
A zwieńczeniem naszych spotkań i rozmów będzie – mamy nadzieję – wyruszenie w drogę.

EXODUS I i EXODUS II
W Paleolicie istnieją dwie grupy realizujące program dla mężczyzn Exodus (na różnych etapach drogi).
Jest to 90 dniowe ćwiczenie duchowe, bazujące na 3 filarach: modlitwy, ascezy oraz braterstwa. Staramy się na tej drodze rozwijać w tych najważniejszych aspektach chrześcijańskiego życia. Celem naszej grupy jest zyskanie większej wolności wewnętrznej. Poza tą wspólną ideą każdy z nas ma spisaną własną listę powodów, dla których realizuje to ćwiczenie. Robimy do dla siebie, naszych bliskich i Pana Boga. Jest to program czasowy, który jednak dla chętnych może być kontynuowany w tzw. dniu 91. Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie exodus90.com

BRACTWO MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

Spotykamy się raz w miesiącu w kaplicy u Pana Boga za piecem. Najpierw Eucharystia w intencjach noszonych w sercach przez Braci, następnie odczytujemy trzy programowe dla naszego Bractwa fragmenty ze Słowa Bożego (Mk 12,28b-34; J 19,26-27 oraz Jk 5,16) i kolejno dzielimy się radościami i trudnościami z ostatniego miesiąca miłowania Pana Boga, najbliższych i siebie samych. Na zakończenie wspólnie odmawiamy jedną część Różańca dziękując za otrzymane łaski i prosząc o wstawiennictwo naszą Niepokalaną Patronkę. Poza tym, zobowiązaliśmy się do odmawiania każdego dnia jednej dziesiątki Różańca.

GRUPA ŚPIEWAJĄCA

Chcemy rozwijać naszą śpiewaczą pasję i przyczyniać się do upiększenia liturgii.
Spotykamy się w każdy poniedziałek na Mszy św. o godzinie 19-tej, a po niej na próbie (w gościnnych progach klasztoru oo. Dominikanów).
Skupiamy się przede wszystkim na repertuarze sakralnym.
Miłośników śpiewu zapraszamy serdecznie do naszego grona (po uprzednim kontakcie z naszą dyrygentką – Karoliną Piotrowską-Sobczak: [email protected])!

GRUPA APOLOGETYCZNA

Podczas spotkań grupy chcemy uczyć się rozmawiać o wierze – mądrze, racjonalnie, treściwie, owocnie. Apologetyka to dziedzina myśli chrześcijańskiej, która koncentruje się na uzasadnianiu podstawowych zagadnień wiary chrześcijańskiej zgodnie z doktryną Kościoła i katolicką nauką społeczną. Każdy z nas wdając się w dyskusję na temat wiary wielokrotnie zdał sobie sprawę, że brakuje mu argumentów. Wspólnie szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Mając w kieszeni gotowe argumenty, łatwiej debatować i łatwiej się bronić. Spotykamy się w piątki, raz w miesiącu. 

KALENDARIUM

Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy spotkamy się na Mszy św. lub rekolekcjach, zajrzyj do naszego kalendarza.

PATRONKA

ŚW. ZDZISŁAWA
Z MORAW

Zdzisława z Moraw (zwana też Zdzisławą z Lemberku) urodziła się ok. 1215 roku. Według tradycji była córką Przybysława z Krzyżanowa, burgrabiego w Brnie, i Sybilli, pochodzącej ze szlacheckiej rodziny sycylijskiej. Poślubiła kasztelana zamku w Lemberku Gawła (Havla). Była wzorową żoną i matką czworga dzieci.

Święta Zdzisława z Moraw
Mal. Jolanta Krok

Wraz z mężem troszczyła się o ewangelizację okolicznych ziem, na których Kościół był jeszcze słabo zakorzeniony, a dodatkowe wyzwanie stanowił nieustanny napływ nowych osadników. Zdzisława nawiązała współpracę z dominikanami, niedawno przybyłymi do Czech, i stała się ich dobrodziejką oraz fundatorką dwóch klasztorów – w Jabłonnem niedaleko Lemberku oraz w Turnovie. Była też tercjarką dominikańską. Zasłynęła jako opiekunka ubogich oraz uzdrowicielka, przypisywano jej nawet cud wskrzeszenia pięciu osób. Zmarła ok. 1252 roku i została pochowana w klasztorze w Jabłonnem, który stał się celem pielgrzymek jej czcicieli. Kroniki klasztoru wspominają liczne cudowne uzdrowienia przypisywane jej wstawiennictwu. Zapiski te świadczą o szerzeniu się kultu Zdzisławy w Czechach i na Węgrzech. Liturgia dominikańska wspomina ją jako auxiliatrix afflictorum (wspomożycielkę strapionych) i salus infirmorum (uzdrowienie chorych).

Zdzisława z Moraw została beatyfikowana przez Piusa X w 1908 roku. Starania o jej kanonizację rozpoczęto po II wojnie światowej. Jan Paweł II kanonizował ją 21 maja 1995 roku w Ołomuńcu. Zdzisława jest dziś czczona jako patronka młodych małżeństw i matek. W kalendarzu liturgicznym wspominana jest 4 stycznia. W ikonografii św. Zdzisławę przedstawia się w habicie tercjarki dominikańskiej, zazwyczaj w otoczeniu dzieci lub chorych.

HISTO
RIA

Początek Paleolitu datuje się na 16 października 1997 roku, kiedy kilka osób wywodzących się z Duszpasterstwa Akademickiego oo. Dominikanów w Poznaniu spotkało się na wspólnej modlitwie psalmami. Tamtego dnia zrodziła się idea cotygodniowych spotkań w domach. Gromadziło się na nich coraz więcej absolwentów dominikańskiego DA, z czasem zaczęły dołączać osoby wywodzące się z innych środowisk.

Stałym rytmem naszej formacji od początku była też comiesięczna Eucharystia.

W 1998 roku rozpoczęliśmy działalność na rzecz potrzebujących: przed świętami Bożego Narodzenia na krużgankach klasztornych zorganizowany został pierwszy Jarmark św. Jacka, który prowadziliśmy rokrocznie przez kolejne trzynaście lat, a cały dochód, jaki z niego pochodził, przekazywaliśmy na konkretne cele charytatywne.

Po dwóch latach od założenia Paleolitu spisaliśmy Statut, który nadał wspólnocie rys formalny. Wybraliśmy też pierwszy zespół koordynatorów – na roczną kadencję. W tym samym czasie zrodziła się praktyka wspólnotowych rekolekcji – wiosennych, letnich i jesiennych. W minionych latach głosili je między innymi: benedyktyn o. Karol Meissner, s. Małgorzata Chmielewska, Jan Budziaszek, bp Adrian Galbas, Monika i Marcin Gajdowie, Zbigniew Nosowski oraz liczni dominikanie.

Wspólnota nieustannie powiększała się, co w 2000 roku zaowocowało nową formą pracy: utworzyliśmy kilka małych grup tematycznych.

DUSZPASTERZE

 • Nikodem Brzózy OP
  1997-2002
 • Paweł Kozacki OP
  2002-2010
 • Cyprian Klahs OP
  2010-2015
 • Andrzej Bujnowski OP
  2015-2017
 • Tomasz Grabowski OP
  2017-2022
 • Norbert Augustyn Lis OP
  2020-dziś
 • Wojciech Prus OP
  2022 - dziś

KON
TAKT