Formy działania

a) modlitwa:

  • wspólna Eucharystia raz w miesiącu
  • comiesięczne spotkania w małych grupach
  • modlitwa wzajemna członków grupy
  • rekolekcje i dni skupienia

b) formacja:

  • pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej
  • codzienna lektura cytatu z Pisma św.
  • spotkania stanowe dla mężczyzn/kobiet
  • dzielenie się doświadczeniami wiary przeżywanej na co dzień

c) aktywność:

  • Jarmark św. Jacka mający na celu zbiórkę funduszy na cele charytatywne oraz tworzenie kultury chrześcijańskiej
  • członkowie PALEOLITU włączają się indywidualnie w działania Duszpasterstwa Akademickiego i Duszpasterstwa Rodzin (Lednica, Jamna, Hermanice, „Kochajmy dzieci” i inne)