Grupy

W ramach naszej wspólnoty działa kilka małych grup:

GRUPA BIBLIJNA
Koordynator: O.Cyprian
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, wtorki godz.20:30
Tematyka: studium Pisma Świętego


GRUPA MODLITEWNA (małżeństw i nie tylko)
Koordynator: Elwira Kolasińska
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu, piątki godz. 20.30
Tematyka: Modlitwa brewiarzem, czytanie Pisma Świętego i dzielenie oraz adoracja Najświętszego Sakramentu.

GRUPA RODZINNA
Koordynator: Ania Nowaczyk
Częstotliwość spotkań: raz w miesiącu. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele w domu jednej z rodzin. Na spotkania przychodzimy całymi rodzinami, jednak aby dyskusja była możliwa podczas jej trwania powierzamy nasze dzieci czujnemu oku harcerzy.
Tematyka: rozmowy na tematy rodzinno-rodzicielskie

GRUPA DYSKUSYJNA „IN VITRO”
Koordynator: Ania Purol
Częstotliwość spotkań: zwykle raz na dwa miesiące
Tematyka: Spotkania poświęcone dzieleniem się przemyśleniami na tematy etyczne z różnych sfer naszego życia
.

terminy spotkań i tematyka –>

GRUPA TAJEMNICA
Koordynator: Ania Mrówczyńska
Tematyka: spotkania modlitewno-dyskusyjne
Miejsce spotkań: salka w Parafii MB Fatimskiej w Koziegłowach


GRUPA SPORTOWA
Koordynator: Andrzej
Częstotliwość spotkań: każdy piątek 20:30
Tematyka: Siatkówka.